Termenii și condițiile

TERMENI ȘI CONDIȚII

 1. Definiții

Siteul www.tablouricolorate.ro este proprietatea  S.C. TABLOURICOLORATE SRL, organizată conform legilor din România, cu sediul social în Târgu Mureș, Jud. Mureș, Str. Iuliu Maniu, Nr. 7, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/1946/2017, CUI 38438661, e-mail: contact@tablouricolorate.ro

Cont bancar: RO98OTPV630001518067RO01 deschis la OTP Bank  Romania.

Siteul www.tablouricolorate.ro este un site de comerț electronic care oferă spre vânzare prin intermediul internetului printuri personalizate și nepersonalizate.

SITE: Domeniul www.tablouricolorate.ro și subdomeniile acestuia. 

CONȚINUT are următoarele definiții:

 • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric; 
 • conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR, MEMBRILOR sau CLIENȚILOR săi de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; 
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. UTILIZATORULUI, MEMBRILOR sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate de către acesta; 
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. într-o anumită perioada; 
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un tert cu care  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și care apar pe SITE; 
 • date referitoare la S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. sau alte date privilegiate ale acesteia. 

SERVICIU – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ului, în sensul acordarii posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând totodata și alte mijloace de comunicare la distanță (i.e. telefonic). 

UTILIZATOR – Persoana fizică sau juridică (de drept public sau privat) care are sau obține acces la CONȚINUT ca vizitator al site-ului pentru vizualizarea acestuia, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) fără să implice existența unui acord scris de utilizare între  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și fără să necesite neapărat crearea și utilizarea unui CONT. Utilizând website-ul www.tablouricolorate.ro, UTILIZATORUL este implicit de acord cu prezentele “Termeni și Condiții”. În caz contrar acesta are dreptul de a renunța oricând la utilizarea acestui SITE. 

MEMBRU – Persoana fizica sau juridica (de drept public sau privat) care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT. 

CLIENT – Persoana fizica sau juridica (de drept public sau privat) care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, ulterior crearii CONTULUI de MEMBRU și lansării și primirii unei comenzi. 

CONT – ansamblul format dintr-o adresa de e-mail și o parola care permit unui singur MEMBRU accesul către zone restrictionate ale SITE-ULUI prin care se face accesul la SERVICIU. 

DOCUMENT – prezentul fișier “Termeni și Condiții” 

COMANDĂ – exprimarea dorinței de achiziționare a unuia sau mai multor produse și/sau servicii prin intermediul site-ului www.tablouricolorate.ro, realizata de un CLIENT care își dorește ca produsul(ele) respective sa fie livrate la adresa menționată în formularul de contact. 

COMANDĂ SPECIALĂ – este o COMANDĂ de produse personalizate sau confecționate la cerere, în cantități sau dimensiuni diferite față de cele aflate în stoc, care pot fi realizate cu elemente din design-ul produselor prezentate pe SITE sau care încorporează anumite imagini trimise de către CLIENT 

CONTRACT LA DISTANȚĂ – conform definiției cuprinse în O.G.34/2014,art.7, contractul la distanță este încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul; este COMANDA realizată pe site-ul www.tablouricolorate.ro și confirmată de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. verbal (telefonic) sau electronic (e-mail), fără a necesita o confirmare de primire din partea cumparatorului. Comanda neconfirmată de către S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu are valoarea unui Contract. 

NEWSLETTER / ALERTĂ – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. cu referire la informațiile conținute de acesta (menținere prețuri, promoții, lichidare stocuri, etc.) dacă anumite situații apărute necesita schimbări inopinate. 

TRANZACȚIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. de la/către CLIENT, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. sau prin sistemele ramburs ale firmelor de curierat, indiferent de modalitatea de livrare. 

Comandarea oricărui produs și/sau serviciu de pe SITE implică acceptarea prezentului DOCUMENT. Fiecare CLIENT își dă acordul prin bifarea căsuței „Am citit și sunt de acord cu acești termeni și condiții ai site-ului web” înainte de confirmarea efectivă a comenzii. Tranzacțiile sunt conforme cu condițiile stipulate de art. 9 din Legea comertului electronic 365/2002. Confirmarea unei comenzi (prin click pe butonul „Plasează comanda”), are statut de semnătură electronică, în sensul art.4 pct.3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografa. 

Prezentul DOCUMENT are rol de contract între  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și CLIENT și se aplica tuturor comenzilor realizate prin intermediul SITE-ului. Clientul se obliga să ia la cunoștință prezentele “Termeni și condiții” înainte de a realiza o COMANDĂ. 

 1. General

2.1. DOCUMENTUL stabilește termenii și condițiile de utilizare ai SITE-ULUI / CONȚINUTULUI / SERVICIULUI de către UTILIZATOR, MEMBRU sau CLIENT, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și acesta. Prezentele termeni și condiții conțin dispoziții obligatorii pentru orice UTILIZATOR înregistrat sau neinregistrat pe SITE. 

2.2. Accesarea, vizitarea și vizualizarea CONȚINUTULUI acestui SITE este permisă tuturor UTILIZATORILOR, statutul de MEMBRU al acestui site este la libera alegere. Folosirea, inclusiv, dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea conținutului și a SERVICIULUI, implică aderarea MEMBRULUI sau CLIENTULUI la prezentele “TERMENI și CONDIȚII” în afară de cazul în care conținutul respectiv nu are alte condiții de folosire distinct și separat formulate. CLIENTUL se obligă să urmărească permanent actualizările și completarile capitolului “TERMENI și CONDIȚII”. În cazul apariției unor neînțelegeri se aplică capitolul “TERMENI și CONDIȚII” valabil în momentul apariției neînțelegerii dintre părți și a notificării acesteia în scris către S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L., cu confirmare de primire.   

2.3.  Accesul la SERVICIU se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil www.tablouricolorate.ro. 

2.4. Prin folosirea SITE-ULUI/ CONȚINUTULUI sau SERVICIULUI, UTILIZATORUL / MEMBRUL sau CLIENTUL este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse de către acesta SITE-ULUI / CONTINUTULUI / SERVICIULUI,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. sau oricărui alt tert cu care S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare. 

2.5. În cazul în care UTILIZATORUL/ MEMBRUL/ CLIENTUL nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru DOCUMENT, atunci: 

2.5.1. Acesta renunță la accesul la SERVICIU și la alte servicii oferite de  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. prin intermediul site-ului, la primirea de newslettere / alerte și/sau comunicări din partea  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără să implice nici o garanție ulterioară din partea TABLOURICOLORATE. 

2.5.2.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese. 

2.5.3. CLIENTUL/ MEMBRUL poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta DOCUMENTUL, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment. 

2.6. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.5, acesta poate sa contacteze  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. sau sa foloseasca legăturile (link-urile) din conținutul primit de la  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. destinate acestui scop. 

2.7. CLIENTUL nu poate să revoce unilateral acordul exprimat în favoarea DOCUMENTULUI pe perioada derularii unui CONTRACT sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor CONTRACTELOR neonorate fata de  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. 

2.8. În cazul în care CLIENTUL a achitat contravaloarea tuturor CONTRACTELOR neonorate față de  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și își revocă acordul exprimat în favoarea DOCUMENTULUI pe perioada derularii unei COMENZI,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va anula COMANDA acestuia fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese. 

2.9. Statutul de MEMBRU/ CLIENT este adresat doar persoanelor fizice care au cel puțin 18 ani, care s-au înregistrat corespunzător și care nu au fost suspendate sau înlăturate de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. din baza de date, indiferent de motiv. Posibilitatea de a comanda online pe acest SITE este disponibilă persoanelor cu domiciliul în România, dar și în străinătate. Devenind MEMBRU, aceștia confirma că îndeplinesc toate condițiile menționate.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și SITE-ul www.tablouricolorate.ro își desfasoară activitatea și livrează în prezent atât pe teritoriul României cat și în țările europene.  

 1. Continut

3.1. Tot conținutul, incluzând, dar nelimitandu-se la imagini statice / dinamice, stilizate, logo-uri, grafica, simboluri comerciale, texte și/sau conținut multimedia prezentate pe SITE, sunt proprietatea intelectuala a  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. sau, cand este cazul și se menționează expres, a unor terți (caz în care conținutul poate fi urmat de titlul de proprietate original și/sau de orice altă notă cerută de proprietarul de drept al respectivului conținut, pentru care  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. se obliga să dețină licența de utilizare și/sau publicare). 

CONȚINUTUL este protejat conform drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Design-ul site-ului este proprietatea S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L., protejată de Legea dreptului de autor și a proprietății intelectuale și industriale. Folosirea fără acordul scris al  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. a oricăror elemente menționate se pedepsește conform legilor în vigoare. Programele informatice folosite pe acest site sunt proprietatea S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. (sau a furnizorilor săi de programe) și sunt protejate de Legea dreptului de autor. 

3.2. UTILIZATORULUI, MEMBRULUI sau CLIENTULUI nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decat cel original intenționat de S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L., includerea oricărui conținut în afara site-ului S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L., îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. 

3.3. Orice conținut la care MEMBRUL sau CLIENTUL are sau/și obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența DOCUMENTULUI, caz în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. cu referire la acel conținut. 

3.4. UTILIZATORUL/ MEMBRUL/ CLIENTUL poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile DOCUMENTULUI. 

3.5. În cazul în care  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. confera MEMBRULUI sau CLIENTULUI dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care MEMBRUL are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau al perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acord, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. pentru respectivul MEMBRU, CLIENT sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare. 

3.6. Niciun conținut transmis către UTILIZATOR, MEMBRU sau CLIENT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și/sau al angajatului S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta exista, față de respectivul conținut. 

3.7. Este interzisă orice fel de utilizare a CONȚINUTULUI în alte scopuri decât cele permise expres prin DOCUMENT sau de acordul de utilizare care-l însoțește, în cazul în care acesta există. 

3.8. În cazul onorarii unei Comenzi speciale care folosește alte imagini decât cele regăsite în design-ul produselor de pe SITE, CLIENTUL garantează ca este proprietarul imaginilor transmise, că este imputernicit sa le folosească, că dispune de toate drepturile de autor pentru a solicita realizarea comenzii. Acesta garantează că imaginile sunt conforme cu legile, nu violează drepturile de proprietate intelectuală și nu au un conținut ilicit, nu prezinta incitare la ura, violența, etc. 

 1. Contact

4.1.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare a sa de către CLIENT sau MEMBRU. 

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau detaliile serviciului prezentate pe site, MEMBRUL sau CLIENTUL permite  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. sa îl contacteze prin orice mijloace disponibile, incluzand mijloacele electronice. 

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă un angajament de nici un fel din partea  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. de a contacta MEMBRUL sau CLIENTUL. 

4.4. Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil MEMBRULUI sau CLIENTULUI și S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L., considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificarilor din partea  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. prin modalități electronice și/sau telefonice, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site. 

4.5.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natura, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).   

 1. Newslettere și alerte

5.1. În momentul care MEMBRUL sau CLIENTUL își creează un cont pe site, prin acceptarea DOCUMENTULUI “TERMENI și CONDIȚII”, poate opta și pentru primirea de NEWSLETTERE și/sau ALERTE din partea S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L., dacă acest lucru este disponibil. 

5.2. Datele preluate de la MEMBRU în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor pot și vor fi folosite de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. În limitele “Politicii de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal”. 

5.3. Renuntarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către MEMBRU sau CLIENT se poate face în orice moment astfel: 

5.3.1. Folosind legatura special destinata din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite. 

5.3.2. Prin modificarea acceptului său de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restrictionate, prin folosirea CONTULUI. 

5.3.3. Prin contactarea TABLOURICOLORATE, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese. 

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru DOCUMENT. 

5.5.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. își rezervă dreptul de a selecționa persoanele carora le va trimite newslettere și/sau alerte, cât și dreptul de a elimina din baza sa de date a oricărui MEMBRU sau CLIENT care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără niciun angajament ulterior din partea TABLOURICOLORATE, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia. 

5.6.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu va include în newslettere și/sau alerte transmise MEMBRULUI sau CLIENTULUI nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor. 

 1. Politica de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal

S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L., în calitate de autor și administrator al site-ului www.tablouricolorate.ro garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic de către clienți în momentul înregistrării acestora pe site. Aceste informații vor putea fi folosite pentru a trimite UTILIZATORILOR/ MEMBRILOR/ CLIENȚILOR săi confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc., numai cu acordul prealabil al acestora. 

Politica de utilizare Cookie-uri pe www.tablouricolorate.ro

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare data cand accesează acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet “pasiv” (nu contine programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiența plăcută de navigare și susțin eforturile  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online și istoricul cosului de cumparaturi. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ajută la înțelegerea modalității în care un utilizator beneficiază de www.tablouricolorate.ro, permițând îmbunătățirea structurii și conținutului dar excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. folosește două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe (fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației/browser-ului web). Fișierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada în parametrii Cookie-ului sau până sunt sterse manual de utilizator. Cookie-urile folosite de partenerii operatorului unei pagini web, incluzând fără limitări utilizatorii paginii web, fac obiectul Politicii de Confidențialitate respective.

O vizita pe www.tablouricolorate.ro poate plasa: Cookie-uri de performanță a site-ului, Cookie-uri de analiza a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare, Cookie-uri pentru publicitate sau Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-urile sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale www.tablouricolorate.ro. Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptata preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Datorită flexibilității lor și a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor:

 •           Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
 •           Acces adaptat pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.
 •           Reținerea filtrelor de protectie a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
 •           Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Securitate și probleme legate de confidentialitate Cookie-urile NU sunt viruși și folosesc formate tip plain text; nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecința, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Întrucât cookie-urile pot fi folosite pentru scopuri negative deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, fiind folosite ca o forma de Spyware (spionaj privind activitatea consumatorului), multe produse anti-spyware marchează cookie-urile în mod constant pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conecteaza la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie implica setari greșite ale cookie-urilor pe servere. Este foarte important ca Utilizatorul să aleagă metoda cea mai potrivită de protecție a informațiilor personale și să:

Particularizeze setarile browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizarii cookie-urilor.

Seteze termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.

Ia în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la inchiderea sesiunii de navigare.

Instaleze și să actualizeze constant aplicații antispyware. 

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitatile browserului sau să descarce software periculos. Se recomandă actualizarea programelor de navigare în mod constant, pentru că multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se găsesc de regula în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului.

6.1 Prin crearea CONTULUI, fiecare MEMBRU sau CLIENT își exprima acordul ca S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. să colecteze și să administreze datele cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea Legii nr. 677/2001. Astfel, conform cerinţelor pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulaţie a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L., prin intermediul siteului www.tablouricolorate.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza MEMBRII sau CLIENȚII despre ei înșiși sau despre un membru al familiei sau o altă persoană.  

 Scopul colectării datelor este:  

– pentru asigurarea accesului UTILIZATORULUI/ MEMBRULUI/ CLIENTULUI  la furnizarea serviciilor sau produselor prezentate pe site 

– pentru reclama, marketing-ul (inclusiv marketingul direct) și publicitatea site-ului și a produselor și serviciilor sale (trimiterea newslettere-lor și alertelor prin mijloace electronice) constând în efectuarea de comunicări comerciale privind comercializarea produselor și serviciilor publicate pe site, prin orice mijloc de comunicare, mai puțin apelarea automată care nu necesita intervenția unui operator uman. 

–  pentru confirmarea, expedierea, facturarea și plata comenzilor, incluzând procesarea comenzilor sau a cererilor utilizatorului, recuperarea debitelor, etc. 

–  pentru crearea de produse noi, îmbunătățire produse existente prin cererea și procesarea feedback-ului de la CLIENȚI

– pentru a putea sugera produse care noi credem că te-ar putea interesa 

– pentru a putea să te anunțăm de diferite promoții sau produse noi (atunci când ți-ai dat acordul), prin următoarele metode : e-mail, telefon, SMS, posta, și/sau social media. Opțiunea de dezabonare este disponibilă în fiecare e-mail / cont al utilizatorului, sau poate fi comunicată pe orice cale unui operator angajat al  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. ce va face operațiunea manual.

– pentru servicii de comunicații electronice între  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și CLIENT/ MEMBRU: rezolvarea problemelor de orice natură sau anulărilor referitoare la o comandă sau un contract,  la serviciile sau produsele achiziționate de către CLIENT/ MEMBRU, soluționarea cererilor și a reclamațiilor, prevenirea/depistarea fraudelor, contactarea CLIENTULUI  la cererea sa voluntară sau stocarea și procesarea acelor informații care ajută S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. să-și îmbunătățească relația cu clienții. 

CLIENTUL/ MEMBRUL este obligat să furnizeze unele date personale pentru gestionarea și expedierea comenzilor făcute de către acesta. Refuzul determină incapacitatea societății  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. de a onora comenzile plasate. MEMBRUL/ CLIENTUL este răspunzător de păstrarea confidențialității datelor de acces ale contului și de utilizare a propriului cont, indiferent dacă autentificarea se face sau nu cu voia sa. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SITE și sunt accesibile unui număr limitat de angajați ai S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L.

Datele personale ale MEMBRILOR vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui SITE. Ne obligăm să nu facem publice, să nu vindem sau să facem schimb cu bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui SITE și să nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site. 

Exprimarea „Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L.” sau alte exprimări echivalente care pot să apară în comunicarea dintre SITE și dumneavoastră la un moment dat sunt egale cu „Abonarea la newsletter” pe care o puteți selecta facultativ oricand în navigarea pe site-ul www.tablouricolorate.ro sau când creați un cont nou. Bifând căsuța din dreptul frazei vă dați acordul să primiți aceste informații, iar lăsând-o liberă, nebifată, nu va dați acordul. 

Orice MEMBRU sau CLIENT are dreptul de a obține de la TABLOURICOLORATE, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, sau printr-un email la adresa contact@tablouricolorate.ro, în mod gratuit: 

 1. a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat; 
 1. b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 
 1. c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii; 
 1. d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvaluite datele oricărei operațiuni efectuate într-un anumit context, conform lit. b) sau c) dacă aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.   

Conform Legii nr. 677/2001, MEMBRUL/ CLIENTUL beneficiază de dreptul de acces și de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiţiei. De asemenea, are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ştergerea datelor (orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă online, datată la adresa de email: stă cu un text explicit sau cu titlul „Dezabonare”, MEMBRUL/ CLIENTUL revocându-și astfel acordul dat și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, dar numai în conformitate cu art. 2.8. 

Dreptul de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex. prelucrări efectuate de serviciile financiare, fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu.  

Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.  

Datele personale nu vor fi transferate cu bună credință în afara teritoriului României. 

Dacă unele din datele personale sunt incorecte, MEMBRUL/ CLIENTUL trebuie sa informeze  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. cât mai curând posibil. 

6.2.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul din care se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. pentru a îmbunătăți serviciile oferite CLIENȚILOR sau UTILIZATORILOR săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor MEMBRULUI/ CLIENTULUI contravine intereselor legale sau legitime sau produce pagube de orice natură de partea  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și/sau al eventualilor terți cu care S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. are contracte de parteneriat în acel moment. 

6.3. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, CLIENTUL sau MEMBRUL are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenita, în cazul în care aceasta există. 

6.4. În cazul în care este disponibilă plata online și CLIENTUL optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului și/sau contractelor, procesarea datelor de card bancar se face în mod exclusiv pe serverele procesatorului de carduri bancare cu care  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. a încheiat un contract . 

6.5.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale CLIENTULUI. 

6.6. Politica de confidențialitate și securitate  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. se referă doar la datele furnizate voluntar de către CLIENT sau MEMBRU exclusiv pe SITE.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara SITE-ului. 

6.7.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. se obligă ca datele colectate ale CLIENTULUI/ MEMBRULUI să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale MEMBRULUI/ CLIENTULUI vreunui tert neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate. 

6.8. Excepție face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului. 

6.9. Procesatorul de carduri bancare agreat de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare TRANZACTIE, în cazul în care aceasta există. 

6.10.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. garantează că datele personale ale unui UTILIZATOR/ MEMBRU/ CLIENT, colectate prin intermediul formularului de contact vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic. 

6.11.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. ia toate măsurile organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. 

 1. Datele sunt stocate electronic în fișiere care pot fi accesate numai de utilizatorii autorizați ai firmei, care la randul lor au acces la acestea prin intermediul unui nume de utilizator și o parolă (parola se va modifica periodic). Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea. În cazul în care unul sau mai mulți utilizatori sunt revocați din diverse motive, conturile de acces sunt suspendate. 
 1. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Pentru aceasta, operatorul va stabili tipurile de acces după funcționalitate (introducere, prelucrare, salvare, etc.) și după acțiunile aplicate asupra datelor cu caracter personal (cum ar fi: scriere, citire, etc) precum și procedurile privind aceste tipuri de acces. 
 1. Platforma și serverul în care introduc clienți datele sunt securizate. Computerele se vor instala în încăperi care se pot încuia. dacă pe ecran apar date cu caracter personal asupra cărora nu se actioneaza o perioada dată, stabilită de operator, sesiunea de lucru se va închide automat. 
 1. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de către utilizatorii autorizați pentru aceasta operatiune și numai în scopuri cerute de legile în vigoare. 

6.12. Site-ul folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterarii sau folosirii greșite a informațiilor. 

6.13. Practici de trimitere emailuri:

– Toate adresele care primesc bounce sau undelivered la trimitere, sunt automat scoase din lista de notificari

– Toate emailurile trimise conțin instrucțiuni simple și clare de dezabonare

6.14 Pentru orice întrebări legat de aceasta politica de confidentialitate, va rugam se ne contactați prin email la contact@tablouricolorate.ro

6.15 Modificări la politica de confidentialitate

6.15.1 Verificăm din când în când politica noastră și o putem actualiza din când în când. Orice modificări pe care le vom face, vor fi publicate pe website și când va fi cazul, prin e-mail.

6.15.2 Aceasta politica a fost actualizată în 01 August 2019

 1. Politica de vânzare online

7.1. Accesul la serviciu 

7.1.1. Accesul la SERVICIU este permis oricărui UTILIZATOR sau MEMBRU care posedă sau își creează un CONT. 

7.1.2. Pentru a i se permite accesul la SERVICIU, MEMBRUL va trebui sa accepte prevederile prezentului DOCUMENT. 

7.1.3. S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. își rezervă dreptul de a limita accesul CLIENTULUI la SERVICIU și chiar de a șterge CONTUL acestuia în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de către CLIENT, accesul și existența CONTULUI CLIENTULUI ar putea prejudicia în vreun fel S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesara notificarea CLIENTULUI în acest sens. 

7.1.4. Este interzisă partajarea unui cont intre mai mulți CLIENȚI/ MEMBRI. Fiecare MEMBRU/CLIENT poate avea un singur CONT. 

7.1.5. În cazul în care se descoperă accese partajate de acest gen,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. își rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul CLIENTULUI la CONTINUT sau SERVICIU. 

7.2. Produse și servicii 

7.2.1.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. poate publica pe site informatii despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt tert cu care  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. are încheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada de timp și în limita stocului disponibil. 

7.2.2. Produsele și/sau serviciile achizitionate prin intermediul SERVICIULUI sunt destinate exclusiv uzului personal al CLIENTULUI. 

7.2.3.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor CLIENȚI. 

7.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și sunt prețuri de vânzare finale către CLIENȚI. 

7.2.5. Discount-urile, reducerile și promoțiile nu sunt cumulative. Se păstrează întotdeauna reducerea cu valoarea cea mai mare, valabilă în momentul emiterii comenzii. 

Tariful unui produs afișat pe site tăiat cu o linie și urmat de un preț mai mic semnifică prețul de vânzare inițial și cel cu discount în cadrul unei promoții, la un moment dat. Aceste tarife au caracter pur informativ și pot suferi modificări în orice moment. 

7.2.6. Facturarea produselor achizitionate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de către CLIENT în formularul destinat acestui scop.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de CLIENT pentru factură. În cazul în care plata se face prin card bancar, comanda va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către CLIENT. până în acel moment contravaloarea comenzii va fi blocata în contul CLIENTULUI nefiind transferata în conturile S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L.  

7.2.7. Plata prin transfer bancar (ordin de plata), se face numai pe baza emiterii unei facturi proforme care va fi primită prin email. În acest caz, produsele vor fi rezervate în stoc timp de trei zile lucrătoare până la confirmarea plății de către banca. dacă plata nu este confirmată, rezervarea comenzii se va sterge din sistem. 

În cazul plăților online sau în cont bancar,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către CLIENT, incluzand, dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai CLIENTUL. 

7.2.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe site și vanzarea lor (texte /imagini statice / dinamice, greutate produse, caracteristici, stocuri, /prezentări multimedia/ link-uri către alte site-uri partenere, etc) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea TABLOURICOLORATE, acestea fiind cu titlu de prezentare.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. poate retrage o oferta de produse sau o poate modifica în orice moment, poate întrerupe vanzarea unor produse sau extinde/ restrânge numărul lor (serii limitate), fără a datora daune sau alte penalitati către nici un actual sau potențial CLIENT. 

7.2.9. În descrierea și prezentarea imaginii produselor sau serviciilor,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. își rezerva dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii, etc.) care nu sunt incluse în costurile produselor respective și care nu vor fi livrate la cumpararea produselor de pe SITE. Fotografiile produselor afișate pe SITE pot avea mici diferente fata de produsele reale (culoare, nuanțe, etc) datorită luminii în momentul fotografierii și interfeței electronice de prezentare, dar  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. depune toate eforturile pentru ca fotografiile sa reflecte cat mai real produsele comandate. Diferențele care pot apărea depind de asemenea de specificațiile tehnice și de reglajele ale monitorului utilizat. 

7.3. Valabilitatea și disponibilitatea produselor și serviciilor 

7.3.1.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele și/sau serviciile disponibile pe site fără notificarea în prealabil a MEMBRULUI sau CLIENTULUI. 

7.3.2. Prețul de achizitie al produselor și serviciilor este cel din momentul în care se face COMANDA, în limita stocului disponibil. 

Produsele pot apărea pe SITE cu următoarele specificatii: 

 • În stoc – produsul este disponibil în stoc și se poate livra în urma trimiterii COMENZII și confirmării de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. În aproximativ 2-3 zile lucrătoare și în limita stocului fizic existent. Stocul este actualizat cel puțin o data pe saptamana. dacă printr-o eroare unul dintre produsele comandate nu mai poate fi livrat (eroare de stoc, eroare umană, etc) și plata s-a efectuat,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va returna banii CLIENTULUI.  
 • Stoc epuizat – produsul nu este disponibil și nici nu sunt informații precise privind revenirea în stoc 
 • Disponibil / Livrare în 1-2 saptamani/ Disponibil la Comanda pentru Comenzi speciale – produsul poate fi livrat în baza unei comenzi ferme, în termenul și condițiile agreate în momentul confirmării comenzii. Pentru achiziționarea produselor pe baza de comanda, în funcție de valoarea acesteia, se poate solicita achitarea unui avans de cel puțin 50% din valoarea produselor. dacă printr-o eroare unul dintre produsele comandate nu mai poate fi livrat (eroare de stoc, eroare tehnica, umană, etc.) și plata s-a efectuat online sau în contul bancar,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va returna banii CLIENTULUI pentru produsul în cauză. 

În cazul produselor personalizate nu se poate realiza returul acestora tinand cont de caracterul lor unic care face imposibilă vandabilitatea către alți clienți. În acest caz returul se poate realiza doar ca urmare a constatării unor vicii de fabricație, conform art 7.9.2. 

TABLOURICOLORATE nu este răspunzător de fluctuațiile stocurilor furnizorilor și nu poate fi tras la răspundere în cazul în care un produs sau părțile componente ale acestuia dispar din oferta furnizorilor sau sub-furnizorilor sai. 

7.3.3. Prețul de achizitie al produselor și serviciilor promoționale este cel din momentul în care se face COMANDA, în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale, în cazul în care aceasta este definită. 

7.3.4. Prețul de achizitie al produselor sau serviciilor dintr-o COMANDA emisa și confirmată nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul părților. 

7.3.5. Prețul de achizitie al produselor și/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu se poate modifica. 

7.3.6. CLIENTUL poate renunța la produsele și serviciile achizitionate prin comanda, numai în perioada de timp cuprinsa intre emiterea comenzii și transformarea acesteia în contract conform art 7.4.7, atunci cand este contactat de către, sau contactează TABLOURICOLORATE, conform cu art 7.4.2 și metoda de plată aleasă de acesta este cu card bancar. 

7.3.7. CLIENTUL poate renunța la produsele și/sau serviciile achizitionate prin contract, conform art. 7.9. 

7.4. Comanda online 

7.4.1. CLIENTUL poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe SITE. 

7.4.2. Prin finalizarea comenzii, CLIENTUL consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării comenzii, denumita în cadrul acestui DOCUMENT și COMANDA LANSATĂ/EMISĂ/ PLASATĂ. 

7.4.3. Prin lansarea comenzii, CLIENTUL consimte ca  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. (telefonic sau email) pentru confirmarea personală a comenzii în următoarele scopuri: 

 • 7.4.3.1. Validarea disponibilitatii produselor și a cantitatilor achizitionate de către CLIENT. 
 • 7.4.3.2. Validarea de către CLIENT a contravalorii comenzii efectuate, conform art. 8.4.3.3, și incluzand în funcție de situație și alte servicii cu valoare adaugata (i.e. transport, etc) 
 • 7.4.3.3. Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor. 

În cazul în care COMANDA nu poate fi confirmată din diverse motive (tehnice, umane, forță majoră, etc.) în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare, aceasta este anulata automat de sistem. Clienții acceptă că S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu poate fi forțat să livreze o comanda care nu a fost confirmată în condițiile de mai sus. 

7.4.4.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va denunța unilateral și va anula automat o comandă efectuata de către CLIENT, chiar și fără o notificare prealabilă adresată CLIENTULUI, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele situații: 

 • 7.4.4.1. Neacceptarea de către banca emitenta a cardului CLIENTULUI, a tranzactiei, în cazul plății online; 
 • 7.4.4.2.Invalidarea tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat de TABLOURICOLORATE, în cazul plății online; 
 • 7.4.4.3. Datele furnizate de către CLIENT pe site sunt incomplete sau incorecte 
 • 7.4.4.4. Activitatea CLIENTULUI pe site poate și/sau produce daune de orice natura de partea  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și/sau partenerilor acestuia. 
 • 7.4.4.5. Existența unei livrari nereușite către același client din motive ca refuz plata contravaloare comandă, destinatar negasit la adresa după 2 încercări, destinatar nu răspunde la telefon
 • 7.4.4.6. Pentru alte motive obiective. 

7.4.5. CLIENTUL poate renunța la o comanda efectuată, atunci cand este contactat conform 7.4.3. 

7.4.6. În cazul în care CLIENTUL renunța la o comanda efectuata cu plata cu card bancar și în care banca emitenta a cardului CLIENTULUI a autorizat tranzacția bancară, în sensul blocării în contul CLIENTULUI a contravalorii produselor și serviciilor achiziționate de către acesta, suma aceasta va fi deblocata de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. În maxim 10 de zile de la data la care S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. a luat la cunoștință de acest fapt. 

7.4.7. În cazul în care unele produse comandate de către CLIENT printr-o comanda efectuata cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va informa CLIENTUL asupra acestui fapt și va dispune deblocarea în contul CLIENTULUI a contravalorii acestor produse, în cazul în care aceasta suma a fost blocată pe cardul CLIENTULUI, în maxim 10 zile de la data la care  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. a luat la cunostinta acest fapt. 

7.4.8. O comanda plasată nu poate fi modificata. dacă clientul dorește o modificare (includerea sau renuntarea la produse) acesta va anula comanda care nu corespunde cu dorințele sale și va face o nouă comandă în sistem. 

7.4.9. Din momentul în care CLIENTUL valideaza contravaloarea comenzii efectuate sau în care  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. informeaza CLIENTUL cu privire la comanda sa validata, comanda acestuia devine CONTRACT la Distanta, conf. O.G.34/2014 art. 2. 

7.4.10. Detaliile de livrare a produselor, incluzand, dar nelimitandu-se la timpul necesar livrării, nu constituie o obligatie contractuala din partea TABLOURICOLORATE, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciata în orice mod de pe urma incalcarii acestora. 

7.4.11. În cazul în care un CLIENT își modifica datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele în derulare existente la acel moment, își pastreaza datele definite/acceptate de către CLIENT înainte de momentul modificarii. Se vor lua în considerare noile date modificate pentru contractele viitoare și, în măsura în care este posibil, pentru livrare și contact pentru contractele în curs de derulare. 

7.5. Comanda telefonica 

7.5.1. CLIENTUL /MEMBRUL nu poate efectua comenzi telefonice, ci poate fi doar ajutat sa își creeze un cont pe SITE și să plaseze o comandă online. 

7.6. Contract și finalizare 

7.6.1.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va include în coletul expediat către CLIENT toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către CLIENT. 

7.6.2.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va facilita informarea CLIENTULUI asupra stadiului în care se afla comanda sau contractul la distanta. 

7.6.3. Contractul la distanta la care se adaugă documentele care atesta livrarea către CLIENT a produselor contractate de acesta, de partea TABLOURICOLORATE, devine Contract onorat. 

7.7. Transport/Livrare 

7.7.1. CLIENTUL are la dispoziție ca modalitate de transport a produselor/serviciilor achizitionate livrarea prin intermediul unei firme de curierat rapid. 

Livrarea se poate face doar către o persoana fizica sau juridica din România sau din una dintre țările în lista din formularul de comandă. 

Costul livrării este de 19 lei oriunde în țară (pentru primele 2 Kg / destinatie), iar pentru alte țări costul de livrare se va calcula automat pe site după completarea datelor de livrare.

Comenzile cu o valoare a produselor comandate mai mare de 1000 lei (maxim 3 kg cantarite sau volumetrice, per destinatie), beneficiază de transport gratuit prin serviciul de curierat rapid în țară în localitățile principale din lista de locații a curierului.

Prelucrarea unei comenzi durează 2-3 zile lucrătoare plus transport 1-2 zile, de la primirea confirmării comenzii.

Comenzile speciale vor avea condiții separat stabilite pentru plata și livrare, în funcție de specificul acestora. 

S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. estimează pe baza unor indicatori agreați cu firma de curierat costul transportului și al livrării. Clientul accepta prin plasarea comenzii aceste estimări, indiferent de datele care au stat la baza determinării acestui cost. În consecință, Clientul nu poate solicita un cost inferior al transportului pe baza unor cântăriri sau măsurători proprii ale coletului.

7.7.2. Livrarea se va face prin serviciul de curierat rapid, iar comanda ajunge la dumneavoastră în 24-96 ore (în zilele lucrătoare ale săptămânii) din momentul primirii pe e-mail a confirmării de înregistrare a comenzii pentru produsele aflate în stoc și în funcție de gradul de încărcare a rutelor de destinație și volumul de livrari ale firmei de curierat, urmând ca pentru produsele care nu se mai afla în stoc sau pentru comenzile speciale sa se agreeze împreună cu CLIENTUL un alt termen de livrare, agreat în prealabil cu S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. la lansarea COMENZII. Livrarea se poate face doar către o persoana fizica sau juridica din România sau una dintre țările disponibile din lista prezentă în formularul de comandă. 

7.7.3. În cazul în care produsul poate fi livrat cu depasirea termenului agreat,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va informa Clientul prin e-mail, în termen de maxim 10 de zile de la confirmarea comenzii, cu aplicarea prevederilor art. 7.8.3, caz în care Clientul poate renunta în scris la comanda, iar în eventualitatea în care plata a fost efectuata prealabil livrarii, sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de 10 de zile de la data renuntarii. 

TABLOURICOLORATE S.R.L. va depune toate eforturile pentru respectarea termenelor de livrare menționate pe site. Totuși,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. S.R.L nu poate fi responsabilă pentru eventualele intarzieri de livrare sau pierderi de colete provocate de către un terț sau de către consumator sau de o cauza imprevizibilă și insurmontabilă precum cazul de forta majora.  

În cazul receptionarii coletului în cadrul termenelor indicate, vom investiga impreuna cu societatea de curierat motivele care au determinat acest lucru. Pe parcursul acestei perioade, nici o returnare a costurilor nu va putea fi efectuata. 

Pentru orice alte informatii nu ezitati sa ne contactați online la contact@tablouricolorate.ro

7.8. Calitate și garanție 

7.8.1. Fiecare produs comercializat beneficiază de termenul de garanție în conformitate cu legislația română în vigoare și în condițiile menționate de aceasta, garanție de conformitate conform prevederilor OUG 140/2022. În conformitate cu OUG 140/2022  fiecare MEMBRU sau CLIENT poate solicita, în cazul lipsei conformității, repararea, înlocuirea produsului sau returnarea contravalorii acestuia conform articolelor prezentului DOCUMENT. 

Avand în vedere natura produselor de cadouri personalizate, S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu poate acorda garantie pentru folosirea acestora de către clienți mai mult decat cea mentionata de lege. 

TABLOURICOLORATE oferă garanție 2 ani  pentru produsele care respectă condițiile de îngrijire și utilizare, exprimate la articolul 7.8.1.1.

În cazul în care produsul a suferit modificări în primele 24 luni (deși s-au respectat condițiile de îngrijire și utilizare) vom schimba produsul sau vă vom restituii valoarea produsului.

Anumite produse pot beneficia de o garanție de 24  luni și acest lucru va fi menționat dacă este cazul în capitolul cu detaliile produsului la momentul vanzarii sale exclusive pe SITE. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și componentelor acestora menționate de către producători și furnizori și niciun CLIENT nu poate solicita o garanție extinsă, mai mult decât cea existentă. Acest lucru inseamna că garanția produselor oferita de către S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. este cea oferită de către furnizorii S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L., care este de 30 de zile de la data livrării, în cazul în care nu este menționat alt termen de garanție în pagina de descriere a produsului. 

Nu fac obiectul garantiei produsele care prezinta defecte fizice precum: lovituri, crapaturi, ciobiri, taieri, produsele utilizate în condiții neadecvate (expunerea în mediu parfumat sau în alte condiții improprii, supunerea la variații mari de temperatura și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorecta), expunerea la lichide sau alte substanțe, contactul cu substanțe chimice. 

7.8.1.1 Îngrijire și utilizare

Cea mai bună metodă de a curăța pânza este cu un material moale. De asemenea, puteți folosi o cârpă umedă pe fața pânzei. Deoarece pânza și șasiul de lemn este un produs natural care se va micșora și se va umfla datorită schimbărilor semnificative ale temperaturii sau umidității, acesta nu ar trebui să fie agățat într-o baie sau direct peste o sursă de căldură.

Deși produsele noastre au o garanție UV, nici o lucrare de artă nu ar trebui să fie expusă în lumina directă a soarelui pentru perioade prelungite de timp. 

7.8.2.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu garantează disponibilitatea pe stoc a nici unui produs/serviciu disponibil spre achizitionare pe SITE. În cazul în care  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu poate executa contractul din cauza ca produsul nu este disponibil, va informa CLIENTUL despre acest lucru, la data la care  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. ia la cunostinta despre acest caz. În eventualitatea în care produsul a fost deja plătit de către Client, sumele varsate ca plata vor fi rambursate de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. În termen de maximum 30 zile de la lansarea comenzii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. 

7.8.3. În eventualitatea depasirii termenului de livrare pentru produsele aflate în stoc indicat la art. 7.7.2,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va informa CLIENTUL prin e-mail și/sau telefon și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioada ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, CLIENTUL poate solicita în scris rezilierea contractului la distanta și anularea comenzii. CLIENTUL are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii notificarii de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat. Lipsa primirii de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. a unui răspuns din partea CLIENTULUI sau imposibilitatea contactarii CLIENTULUI la datele de contact indicate în termenul precizat se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprima opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anulare a comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va inapoia sumele plătite conform art. 7.7.3. 

7.9. Returnarea produselor 

În cazul în care coletul adus de către curier nu este în stare buna și prezinta elemente clare de deteriorare severă a integrității pachetului și a conținutului (pachetul este desfăcut, rupt, înțepat, conținutul distrus, etc), se pot face mentiuni cu privire la eventualele probleme în momentul livrării pe documentul de livrare al curierului (numit AWB) sau se întocmește un proces-verbal de constatare, se fac fotografii și se refuză primirea și plata coletului. 

Nu sunt însă considerate probleme deteriorările minore, normale, care sunt datorate manevrarii și manipularii pachetelor și care nu afectează conținutul acestora (de exemplu: prafuirea/ murdărirea exteriorului pachetelor, îndoirea ușoară a colturilor, etc). 

Orice reclamație ulterioară livrării de către curier, cu privire la aceste aspecte, sunt nule. 

În cazul în care CLIENTUL  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. a primit produsul și nu este mulțumit de calitatea acestuia,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va reprinta gratuit produsul și CLIENTUL S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va achita doar costul transportului, sau va restituii valoarea produsului.

7.9.1. CLIENTUL  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui CONTRACT la distanță, în următoarele situații: 

7.9.1.1. Coletele prezinta deteriorari severe sau produsele prezinta defecte de fabricatie. 

Coletele ce nu corespund din punct de vedere estetic (care prezinta deteriorari evidente) vor fi refuzate.  Pentru a se evita neînțelegerile, coletul va fi fotografiat și se va întocmi împreuna cu reprezentantul firmei de curierat un proces verbal în care se va specifica starea coletului. 

7.9.1.2. Produsele au fost livrate sau facturate greșit 

7.9.1.3. Produsele au specificații eronate pe site față de realitate 

7.9.1.4.”Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau, în cazul prestarilor de servicii, de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor” conf. O.G. 130/2000 și modificările din OUG 34/ 2014, pentru persoanele fizice ce achizitioneaza produse de pe site-uri, folosind tehnicile de comunicare la distanta, aplicandu-se definitiile cuprinse în O.G. 34/2014 art. 16 Returnarea produselor trebuie sa se faca pe cat este posibil în ambalajul original, dar cu toate accesoriile și documentele și fără sa prezinte nici o urma de deteriorare sau uzură, trebuie sa fie noi, fără să fi fost purtate sau folosite de nici un fel (spălate, impregnate cu parfum sau odorizante de camera, etc), trebuie sa fie complete (împreună cu toate accesoriile și etichetele sale). Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare de nevandabilitate duce la refuzarea returului. 

7.9.2. CLIENTUL este obligat sa notifice  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail) în termen de maxim 14 zile  de la primirea produselor și/sau serviciilor și comunicarea acestui fapt către TABLOURICOLORATE. 

In eventualitatea în care produsul achizitionat prezinta vicii de fabricatie, acesta va fi inlocuit cu un produs nou, cu condiția notificării în scris a  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. În termen de 14 zile de la recepționarea produsului. Dacă înlocuirea nu este posibila, se va returna contravaloarea lui sau se poate achizitiona un alt produs. 

7.9.3. CLIENTULUI care a notificat  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. conform art 7.9.2, îi revine responsabilitatea de a se asigura ca produsele la care a făcut referire vor fi returnate la  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. În maxim 14 zile de la data receptionarii produselor, bineînțeles cu expedierea notificării (cu confirmare de primire din partea  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și trimitere prin curier/ posta (costul cel mai convenabil), în caz contrar S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. considerand cererea nefondata/invalida și poate refuza returul. 

Produsele se vor trimite cu toate documentele primite care l-au însoțit și cu formularul de retur. Utilizarea serviciilor de curierat permit urmarirea coletului, dar  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu este responsabilă pentru coletele pierdute pe drumul de retur al produselor. 

7.9.4. CLIENTUL  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu poate returna produsele achizitionate prin intermediul unui CONTRACT și/sau nu poate pretinde oricare alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele situații: 

 • 7.9.4.1. Inlocuirea produsului achiziționat cu un alt produs cu alte specificatii sau de un tip diferit, excepție facand situația prevăzută la art. 7.9.1.3. 
 • 7.9.4.2. Cererea de returnare cauzată de oricare situație prevăzută la 7.9.1 are data de expediere a notificării intenției de returnare care depaseste perioada de 14 zile  prevăzute conform art 7.9.2, din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat. 
 • 7.9.4.3. În cazul returnarii produsului cu una dintre cauzele declarate în art. 7.9.1, produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original, cu toate etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). 
 • 7.9.4.4. Conf.O.G. 34/2014 art. 16  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. își rezerva dreptul de a nu accepta returnarea produselor care:

    –    prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, cum ar fi produsele extrem de fragile sau casabile (dacă este cazul).

    –    produsele sunt confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

7.9.5. În cazul rambursarii contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 14 zile de la confirmarea returului de către TABLOURICOLORATE. Returnarea se face numai în conturi indicate de Client. Nu se fac returnari în numerar sau ramburs. 

7.9.6. În cazul inlocuirii produsului cu unul identic, conform 7.9.1.1, înlocuirea se va face în condițiile și limitele unei comenzi normale. 

7.9.7. În cazul în care CLIENTUL care a returnat un produs în conformitate cu prevederile art 7.9.1.1, iar  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu dispune de un produs identic pentru inlocuire, acesta va oferi CLIENTULUI contravaloarea produsului în conformitate cu 7.9.5. 

7.9.8. Contravaloarea serviciilor suplimentare, incluzand, dar nelimitandu-se la transportul produselor, achitata de către CLIENT, nu se ramburseaza. 

7.9.9. În toate cazurile, cheltuielile de returnare/reexpediere vor fi suportate de către CLIENT, la costurile solicitate de către Curier pentru livrari standard, exceptie facand situatiile prezentate la punctele 7.9.1.1 și 7.9.1.2, precum și în cazul lipsei conformitatii conform 7.9.1.3, situație în care  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. va suporta contravaloarea transportului. De asemenea, în cazul, livrării a unor produse greșite, conform cap.7.4., cheltuielile de returnare sunt în sarcina TABLOURICOLORATE. 

7.9.10 Modalități de plata acceptate de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. disponibile: 

– Plata cu ordin de plata în cont bancar: CLIENTUL va plăti contravaloarea produselor comandate în contul bancar menționat în formularul de COMANDA 

– Plata ramburs: CLIENTUL va plăti agentului de curierat contravaloarea comenzii la primirea coletului. 

– Plata cu cardul online: CLIENTUL va plăti online cu cardul bancar

În unele situații care țin de politica internă de marketing, securitatea plăților și a livrarilor,  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. poate informa clientul ca anumite comenzi se pot onora doar dacă se folosește un anumit mod de plata. În cazul în care clientul refuză modalitatea de plata propusă, comanda se anuleaza fără nici un fel de obligație de ambele parti.

 Nu pot fi returnate produsele “Comenzi speciale” (produse personalizate sau confectionate la cerere). În cazul în care produsul returnat face parte dintr-o promoție/ discount/ pachet promotional și în urma returului condițiile inițiale ale promoției nu mai sunt îndeplinite, suma aferentă se va deduce din contravaloarea produselor returnate care urmează sa fie platita clientului. 

Prevederile legilor care guvernează cumparaturile online nu se mai aplica în cazul în care clientul se prezinta la sediul firmei ca sa ridice personal comanda, chiar dacă aceasta a fost achizitionata de pe site-ul magazinului online pentru ca se considera ca produsul a fost verificat în momentul ridicării și acesta este în conformitate cu cerințele clientului.  

7.10 Card Cadou

S.C.TABLOURICOLORATE S.R.L. oferă clienților posibilitatea de a achizitiona un card cadou (“Card Cadou”) la o valoare cuprinsa intre 50 și 3.000 RON de pe site-ul www.tablouricolorate.ro care poate fi utilizat pentru achizitionarea oricarui produs de pe site-ul www.tablouricolorate.ro.

Prin achiziționarea sau utilizarea Cardului Cadou vă exprimați acordul cu privire la respectarea acestor termeni și condiții, inclusiv cu privire la toate prevederile cu care aceștia se completează.

7.10.1. CARACTERISTICILE CARDULUI

 1. Cardul Cadou nu este nominal, acesta putând fi utilizat de către cumpărător sau transmis unei alte persoane în mod liber.
 1. Cardul Cadou nu reprezintă un card bancar și nu este atașat unui cont bancar. De asemenea, acesta nu este un card de garanție sau de credit. Sumele de bani existente pe Card nu vor produce dobânzi.
 2. Clienții nu pot returna Cardul și nu pot solicita rambursarea niciunei sume de bani aflate în soldul Cardului.
 3. Suma disponibilă pe Card nu poate fi preschimbată în alte modalități de plată și nu se poate transfera pe alte carduri.
 4. Valabilitatea Cardului Cadou este de 6 luni de la data achizitiei.
 5. Cardul Cadou poate fi comandat și livrat electronic, direct pe adresa de e-mail a destinatarului, care se va putea bucura imediat de cadoul primit.
 6. Returnarea produselor achizitionate cu card/carduri cadou se va realiza respectand conditiile de retur valabile.
 7. Cardul cadou pentru produse returnate nu poate fi schimbat cu numerar.
 8. Frauda

8.1.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu solicita CLIENȚILOR sau UTILIZATORILOR sai prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. Excepție fac numai CLIENȚII persoane juridice, în sensul obținerii de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. a numărului de cont, respectiv a băncii CLIENTULUI, pe numele căruia se va face facturarea unei comenzi dacă există neclarități sau pentru confirmarea comenzii. 

8.2. CLIENTUL / MEMBRUL își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidentiale. 

8.3.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. declina orice responsabilitate, în situația în care un MEMBRU /CLIENT ar fi/este prejudiciat sub orice forma de către un tert care ar pretinde ca este/reprezinta interesele  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. . 

8.4. CLIENTUL sau MEMBRUL va informa  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact. 

8.5.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu promoveaza SPAM-ul. Orice MEMBRU/ CLIENT care a furnizat explicit adresa sa de email pe SITE poate opta pentru ștergerea acesteia, aceasta insemnand dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de email. De asemenea, este interzisă trimiterea către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. sau către SITE a mesajelor care contin virusi, deruleaza campanii politice sau publicitare, scrisori în lanț sau orice forma de spam. 

8.6. Comunicarile realizate de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. email) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legaturii către acestea, la data transmiterii continutului. 

8.7. Următoarele scopuri, atinse sau nu, vor fi considerate tentativa de fraudare a siteului/continutul și/sau  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și se va pune în mișcare cercetarea penală împotriva acelora care au încercat sa, sau au atins aceste scopuri: 

 • 8.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui MEMBRU/CLIENT prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda. 
 • 8.7.2. de a altera sau altfel modifica conținutul SITE-ului sau Conținutului expediat prin orice metoda de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. către MEMBRU /CLIENT 
 • 8.7.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează SITE-ul 
 • 8.7.4. de a accesa sau a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, continutul expediat prin orice mijloc de către S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. către MEMBRU/ CLIENT atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al continutului. 

8.8. Urmărirea obținerii unor avantaje prin folosirea de conturi false (nume care nu sunt reale sau folosirea identității unor persoane de către alte persoana) se considera tentativa de fraudă și va avea ca efect anularea avantajelor obținute, blocarea accesului la SITE-ul S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. și raportarea către autorități. 

 1. Limitarea de responsabilitate 

9.1.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu poate fi tinuta responsabila în fața niciunei persoane fizice sau juridice care utilizează SITE-ul sau CONȚINUT-ul, altfel decât în limita articolelor ce constituie prezentul DOCUMENT. 

9.2.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu poate fi ținută responsabilă pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu /etc.) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentată sau nu pe SITE sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conținutului care pot conduce la orice fel pierderi. 

9.3. În cazul în care un MEMBRU/ CLIENT considera ca un Conținut expediat prin orice mijloc de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate contacta pentru detalii TABLOURICOLORATE, conform detaliilor de contactare, astfel incat  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. să poată lua o decizie în cunoștință de cauză. 

9.4.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu garantează MEMBRULUI sau CLIENTULUI acces pe site sau la serviciu și nu îi confera dreptul de a descarca, de a modifica,  de a reproduce, de a copia, de a exploata parțial și/sau integral CONȚINUTUL, în orice maniera, sau de a transfera vreunui tert orice continut asupra căruia are și/sau a obtinut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al TABLOURICOLORATE. 

9.5.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L.  nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora. 

9.6.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. este exonerata de orice vina în cazul utilizarii siteurilor și/sau al conținutului transmis către MEMBRU sau CLIENT prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), prin intermediul siteurilor, e-mail-ului sau al unui angajat al TABLOURICOLORATE, atunci cand aceasta utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natura de partea MEMBRULUI, CLIENTULUI și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut. 

9.7.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca: 

9.7.1. serviciul va fi potrivit cerintelor CLIENTULUI 

9.7.2. serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel 

9.7.3.produsele/serviciile obtinute gratis sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor CLIENTULUI. 

9.8. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt, sub nicio forma, responsabili pentru relatiile sau consecințele acestora rezultand din, dar nelimitandu-se la, achizitii, oferte speciale, promotii, promovari, sau oricare alt tip de relație / legatura / tranzactie / colaborare / etc. care pot apărea între CLIENT sau MEMBRU și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului. 

9.9 Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite fata de orice client în cazul nelivrarii sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumei încasate de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. de la acel client, pentru respectivă livrare. Receptia produselor reprezinta acceptul clientului ca produsele au ajuns în stare buna. Factura proforma și cea fiscală constituie contractul de vanzare-cumparare conform legislației romane în vigoare. Clientul își exprimă acordul explicit la semnarea expeditiei cu privire la faptul că a primit produsele și acestea sunt conform  comenzii. 

 1. Forța majoră și cazul fortuit

S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L., partenerii și furnizorii sai nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o intarziere sau eroare în executarea obligatiilor contractuale sau în ceea ce privește conținutul furnizat pe SITE, rezultand direct sau indirect din cauze de forță majoră sau care nu depind de voința S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare sau accesul neautorizat la echipamentul tehnic TABLOURICOLORATE, virușii informatici, lipsa conexiunii la internet sau telefon, erorile de operare, greva, calamitati, razboi, etc. 

10.1. Exceptand cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care-i rezulta în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră. 

10.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia și sa ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment. 

10.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligatie numai în cazul în care evenimentul o impiedica sa o ducă la bun sfarsit. 

10.4. dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese. 

10.5. Partea care invoca evenimentul de forță majoră trebuie sa facă dovada imposibilitatii executarii obligatiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului, dar în limitele art. 10.3. 

  

 1. Litigii

11.1. Prin folosirea/ vizitarea/ vizualizarea/ etc. a SITE-ului sau al oricărui continut trimis de către  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. MEMBRULUI/ CLIENTULUI prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cel puțin cu prevederile prezentelor capitole din „Termeni și condiții”. 

11.2. Orice disputa cu referire la prezentele “Termeni și Condiții” care ar putea sa apară între MEMBRU/CLIENT și  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. se va rezolva pe cale amiabila. dacă aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat de către instanța competenta de la sediul TABLOURICOLORATE, în conformitate cu legile romane în vigoare. 

11.3.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea “Termenilor și condițiilor”. 

11.4. dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. 

11.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română. 

  

 1. Dispoziții finale

12.1.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. își rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul sau orice conținut, fără notificare prealabilă a MEMBRULUI sau CLIENTULUI. 

12.2.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setari, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului. 

12.3.  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. își rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura și/sau legături pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare. 

12.4. dacă oricare dintre clauzele din prezentul DOCUMENT va fi găsită nulă, indiferent de cauza, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul accepta fara obiectiuni Termenii și condițiile prezente, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat, iar clientul își asumă în totalitate drepturile și obligatiile ce decurg din cumpararea de pe site-ul www.tablouricolorate.ro. 

 1. Feedback

13.1. În cazul în care exista întrebări sau sugestii în legătură cu serviciile și produsele  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L., va rugam sa ne contactați prin email la contact@tablouricolorate.ro

Feedback-ul poate fi transmis prin oricare din metodele puse la dispoziție, cu respectarea condițiilor legale: mesajele trebuie sa nu fie ilegale, amenințătoare, defăimătoare, etc. la adresa  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. sau a unei terte parti. 

13.2. Orice comentarii, intrebari, feedback, idei, sugestii sau alte comunicari sau informatii realizate de către UTILIZATORII site-ului despre sau referitoare la  S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L. sau site-ul www.tablouricolorate.ro, la functionalitatea sau imbunatatirea acestuia, vor ramane proprietatea S.C. TABLOURICOLORATE S.R.L., care va detine exclusiv drepturile asupra punerii lor în practica și care va fi exonerata de orice obligație de recompensare pentru acestea.